Szkolenia

Projekt przewiduje przeszkolenie min. 250 uczniów klas I – III oraz 60 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie.

 

Rodzaje zajęć, szkoleń i warsztatów dla uczniów:

 1. Zajęcia poprawiające u uczniów kompetencje społeczne;
 2. Zajęcia poprawiające u uczniów kompetencję uczenia się ;
 3. Indywidualne spotkania z psychologiem;
 4. Indywidualne doradztwo zawodowe;
 5. Grupowe doradztwo zawodowe;
 6. Warsztaty „Kreatywność i innowacyjność”;
 7. Warsztaty „Akademia Przedsiębiorczości”;
 8. Warsztaty „Design Thinking”;
 9. Coaching dla uczniów posiadających problemy z motywacją lub planowaniem;
 10. Dodatkowe zajęcia grupowe z języka angielskiego;
 11. Zajęcia indywidualne z języka angielskiego;
 12. Zajęcia grupowe z języka niemieckiego;
 13. Dodatkowe zajęcia grupowe z matematyki;
 14. Zajęcia indywidualne z matematyki;
 15. Dodatkowe zajęcia grupowe z fizyki;
 16. Dodatkowe zajęcia grupowe z biologii;
 17. Dodatkowe zajęcia grupowe z geografii;
 18. Dodatkowe zajęcia grupowe z chemii;
 19. Dodatkowe zajęcia grupowe z informatyki;
 20. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami eduk. w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informat. (zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych) ;
 21. Udział w eksperymencie laboratoryjnym Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe.

 

Rodzaje szkoleń i warsztatów dla nauczycieli:

 1. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ;
 2. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe;
 3. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego Próżnia w nauce i technice. Zastosowania próżni i technik podciśnienia;
 4. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego Elektrostatyka, magnetyzm, prąd elektryczny
 5. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego Optyka geometryczna i światłowody
 6. Przeszkolenie nauczycieli do samodzielnego przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego Widmo promieniowania e-m, barwy, absorpcja światła, luminescencja; 
 7. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Akademia Przedsiębiorczości ;
 8. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Akademia Pracy Zespołowej i Projektowej ;
 9. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Efektywne wykorzystywanie nowoczesnych pomocy naukowych ;
 10. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Indywidualizacji nauczania
 11. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Integracja sensoryczna;  
 12. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Efektywne planowanie przebiegu lekcji; 
 13. Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli uczniów ze szczeg. potrzebami w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informat. wykorzystujące narzędzia/metody/formy pracy wyprac. w ramach projektów innowacyjnych; 
 14. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Edukator Design Thinking ;
 15. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Prezentacje w PREZI - szansa na zwiększenie efektywności przekazu w szkołach ;
 16. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie Akademia Kreatywności i Innowacji. 

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibach szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie na terenie Jaworzna.