Zapytania ofertowe

27.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 05/JAW/RPSL.11.01.04/2017

Informujemy, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego  nr 05/JAW/RPSL.11.01.04/2017 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących:

część 1: dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do szkół biorących udział w projekcie;

część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie;

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy MULTIKOM Ernest Kurzeja z siedzibą w Jaworznie. 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.  


05.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/JAW/RPSL.11.01.04/2017:

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 05/JAW/RPSL.11.01.04/2017 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących:

część 1: dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do szkół biorących udział w projekcie;

część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie;

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanego zapytania ofertowego.  Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 05/JAW/RPSL.11.01.04/2017


04.11.2016

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/JAW/RPSL.11.01.04/2016

Informujemy, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego  nr 04/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy MEGA PIZZA Marcin SObiech z siedzibą w Jaworznie, ul. Staszica 17. 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.  


31.10.2016

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/JAW/RPSL.11.01.04/2016

Informujemy, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego  nr 02/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy SWIFT Mateusz Góra z siedzibą w Będzinie, ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9. 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.  


31.10.2016

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/JAW/RPSL.11.01.04/2016

Informujemy, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego  nr 01/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących:

część 1: dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do szkół biorących udział w projekcie;

część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie;

część 3: dostawę i montaż elementów koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów  szkół biorących udział w projekcie wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie przeprowadzania tych eksperymentów,

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

w zakresie cz. 1 zamówienia: SENSONIC Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Kraszewskiego 9

w zakresie cz. 2 i 3 zamówienia: ZIKO spółka cywilna    z siedzibą w Lublinie (20-016), ul. Narutowicza 57/P1.

Z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację zamówienia. 


24.10.2016

Zapytanie ofertowe nr 04/JAW/RPSL.11.01.04/2016:

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 04/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanego zapytania ofertowego.  Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 04/JAW/RPSL.11.01.04/2016


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/JAW/RPSL.11.01.04/2016

dotyczącego realizacji usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jaworznie, ul. Darwina 17 zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/JAW/RPSL.11.01.04/2016. Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z uwagi na to, iż postępowanie obarczone było wadą w zakresie szczegółowego przedmiotu zamówienia. 

 


14.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/JAW/RPSL.11.01.04/2016:

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 01/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących:

część 1: dostawę multimedialnych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do szkół biorących udział w projekcie;

część 2: dostawę pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie;

część 3: dostawę i montaż elementów koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów  szkół biorących udział w projekcie wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie przeprowadzania tych eksperymentów.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanego zapytania ofertowego.  Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 01/JAW/RPSL.11.01.04/2016

 

Zapytanie ofertowe nr 02/JAW/RPSL.11.01.04/2016:

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 02/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usług w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, obejmujących przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanego zapytania ofertowego.  Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 02/JAW/RPSL.11.01.04/2016

 

Zapytanie ofertowe nr 03/JAW/RPSL.11.01.04/2016:

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 03/JAW/RPSL.11.01.04/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr RPSL.11.01.04-24-00FD/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanego zapytania ofertowego.  Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 03/JAW/RPSL.11.01.04/2016